Дезінфекція з передстерилізаційним очищенням та стерилізація, засобом “БіоЛонг”.